A történelemben semmi sem szükségszerű, valójában minden idő, hely és döntések együttes konstrukciója – ezekre a következtetésre jutott Dominiqiue Reill amerikai történész The Fiume Crisis. Life in the Wake of the Habsburg Empire című könyvében.
2021. 07. 22.
RECENZIÓ – Niall Ferguson azok közé a történészek közé tartozik, akik szerint a történelem a politikai döntéshozatal legfőbb tanítómestere. Részben ezért a katasztrófák és a politika viszonyáról szóló legújabb könyvét fokozott várakozás előzte meg.
2021. 07. 20.
RECENZIÓ – Max Weber, Carl Schmitt és Hans Kelsen elméleteit fordítja át a kortárs demokráciák problémáinak kontextusába egy új könyv, amely szerint az elitista, populista és pluralista mozzanatok ma éppolyan aktuálisak, mint a 20. század első felében.
2021. 07. 05.
Hírek
A történelemben semmi sem szükségszerű, valójában minden idő, hely és döntések együttes konstrukciója – ezekre a következtetésre jutott Dominiqiue Reill amerikai történész The Fiume Crisis. Life in the Wake of the Habsburg Empire című könyvében.
2021.07.22.
RECENZIÓ – Niall Ferguson azok közé a történészek közé tartozik, akik szerint a történelem a politikai döntéshozatal legfőbb tanítómestere. Részben ezért a katasztrófák és a politika viszonyáról szóló legújabb könyvét fokozott várakozás előzte meg.
2021.07.20.
RECENZIÓ – Max Weber, Carl Schmitt és Hans Kelsen elméleteit fordítja át a kortárs demokráciák problémáinak kontextusába egy új könyv, amely szerint az elitista, populista és pluralista mozzanatok ma éppolyan aktuálisak, mint a 20. század első felében.
2021.07.05.
RECENZIÓ – Mennyire folytonosak a nők társadalmi és intellektuális helyzetének kérdésében a kora újkor, a felvilágosodás kora tendenciái és a gyakran az utóbbiból levezetett mai eszmei áramlatok?
2021.06.14.
RECENZIÓ – Van-e igazságos háború? Erre a nehezen megválaszolható kérdésre keresi a választ Reinold Schmücker német filozófus frissen megjelent könyve.
2021.06.09.
RECENZIÓ – Az alkotmányozás kérdése Magyarországon is aktuális téma, így aztán a hazai olvasóknak sem lehet érdektelen Bruce Ackerman új könyve, amely a forradalmi alkotmányozás és a karizmatikus vezetők viszonyát járja körül.
2021.06.09.
RECENZIÓ – Milyen vezetési stratégia szükséges ahhoz, hogy a helyi közösség sikeresen birkózzon meg egy válsághelyzettel?
2021.05.28.
RECENZIÓ Hogyan kerülheti el az emberiség a legnagyobb katasztrófákat? Erre a sokak által nagyon is aktuálisnak tartott kérdésre keresi a választ Cass R. Sunstein idén megjelent könyve.
2021.05.25.
SZEMLE – A nyomtatott formában félévente megjelenő Il Pensiore Storico eszmetörténeti szemlét 2016-ban egy olasz társadalomtudósokból álló csoport ösztönzésére alapították.
2021.05.18.
További híreink